MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT.
www.magyarvizepito.hu
Cégtörténet
Tevékenységi körök
Vízrendezés
Föld- és kőmunkák
Műtárgyépítés
Katasztrófaelhárítás
Speciális tevékenységek

Egyéb tevékenységek
Műszaki felszereltség
Minőségbiztosítás és környezetvédelem
Elérhetőség
 Társaságunk jelen van a régió közműfejlesztési tevékenységében.

Az önkormányzatok együttműködési hajlandósága, a pályázati lehetőségek megragadása és társaságunk munkája együttesen mozdítják előre a térség infrastrukturális fejlődését. Számos településen végeztünk teljes körű és részleges szennyvízcsatornázást, közműves vízellátást, építettünk vonalas jellegű közműveket bel- és külterületen egyaránt (pl. Győr, Mosonmagyaróvár, Tata, Ács, Akasztó).