MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT.
www.magyarvizepito.hu
Cégtörténet
Tevékenységi körök
Vízrendezés
Föld- és kőmunkák

Katasztrófaelhárítás
Speciális tevékenységek
Közműépítés
Egyéb tevékenységek
Műszaki felszereltség
Minőségbiztosítás és környezetvédelem
Elérhetőség
 Az Magyar Vízépítő Zrt. nevéhez több száz felépített és felújított műtárgy fűződik, mely híven tükrözi a szakembereink hozzáértését és erőforrásainak sokszínűségét.

A térség szennyvíztisztítását elősegítve, az újrahasznosítást szem előtt tartva folyamatosan alakítunk ki szennyvíztisztító telepeket. Ilyen létesítményeket építettünk már Héderváron, Szanyban, Téten, Bezenyén is.

A Szigetközi vízpótló rendszer valamennyi vízszabályozó, vízkormányzó, árvízvédelmi és egyéb műtárgyait társaságunk építette és építi. Ezirányú tevékenységünk érinti továbbá a nagy Dunát, a Mosoni-Dunát, a Rábát és kapcsolódó mellék vízfolyásaikat, valamint kiterjed szinte az ország egész területére. Építünk és átépítünk zsilipeket, duzzasztókat, vízkivételi és vízkormányzó műveket. Ipari létesítmények építésénél speciális alapozási munkákat végzünk. Több állami, önkormányzati, mező-, és erdőgazdasági úton építünk hidat, átereszt.

2002-ben a rendkívüli dunai árvíz idején a szavai zsilip az árvízvédelmi töltés gyenge pontjának bizonyult. Mivel a szakasz az elsőrendű fővédvonal része, megerősítése azonnali intézkedést kívánt. A munkákat már az árvízvédekezés idején meg kellett kezdenünk.
Első lépésként a régi műtárgy kiiktatásával a védképesség megtartására a töltésszakasz szádlemezes kiváltása történt. Ezután kezdődhetett meg a régi műtárgy bontása, majd az új, a műszaki elvárásoknak minden tekintetben megfelelő zsilip építése.

Közép-Európában elsőként egyedülállóan komplex zsilipet és hallépcsőt építettünk a Szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer és az Öreg-Duna között. A denkpáli megcsapoló műtárgy egyike a felső-szigetközi ágrendszer vízkormányzó műtárgyainak, amely lehetővé teszi, hogy a felső mellékágrendszerek által igényelt vízmennyiség egy részét az Öreg-Dunába lehessen vezetni. A mellette kialakított hallépcső - az ágrendszer és az Öreg-Duna közti nagy szintkülönbség ellenére - a szabad mozgás lehetőségét biztosítja a halaknak.

A Nicki duzzasztómű konzorcium keretében történt felújítása során elbontásra kerültek az elöregedett, korszerűtlenné vált nyergesgátak mindhárom duzzasztónyílásban.
A felújítás érintette az utófenék felújítását, az üzemi híd és a gépház vasbeton-szerkezetét.

Megerősítettük az alvízi és felvízi partvédő műveket is.

Magyarországon elsőként alkalmaztunk tömlősgátas elzárást a mű mindhárom nyílásában. A tömlősgát automatikus működtetéssel változtatja az elzárás magasságát a Rába változó vízhozamától függően és így biztosítja az üzemi, vagy ennél alacsonyabb vízszintet.